Tuesday, August 27, 2013

Ingat ... Sebelum Masuk Rumah ...

Bacalah 

sebanyak 3 kali dan kemudian memberi salam.

Buka sepatu kiri dahulu kemudian sepatu kanan dan melangkahlah masuk ke rumah dengan kaki kanan.

Sekadar ingatan....

kerana di atas pintu rumah kita itu terdapat jin penunggu yang akan sama-sama masuk ke dalam rumah bersama-sama kita jika kita tidak mempratikkan yang di atas.

Yang baik di kongsi bersama

No comments:

Popular Posts